Bėlio ežero salos paslaptys ir atradimai

2021 metais lapkričio mėnesį Nalšios muziejuje, buvo pristatyti projekto „Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų mikroregiono tyrimai ir pritaikymas kultūriniam turizmui-I etapo“ veiklos rezultatai. Pirmasis projekto įgyvendinimo etapas buvo skirtas paieškai ir lokalizacijai bei kultūrinio turizmo galimybių aktualizavimui. Projektą dalinai finansavo LKT ir Švenčionių rajono savivaldybė, o projektą įgyvendino Švenčionių verslo ir turizmo informacinis centras. Projekto įgyvendinimo pirmojo etapo metu buvo išanalizuoti žinomi tautosakos šaltiniai ir lokalizuotos jose minimos vietos, surinkti istoriniai kartografiniai šaltiniai ir sutapatinti su dabartine topografine situacija, sugeneruoti Lidar žemėlapiai ir identifikuoti galimi antropogeninės kilmės objektai. Ežerai nuskenuoti ežerų šoninės apžvalgos sonaru, atlikti povandeniniai archeologiniai žvalgymai. Po vandeniu aptikta etnografinio kultūros paveldo – polių, žvejybos užtvarų galinčių siekti ir priešistorinius laikus, peikenų, kurios buvo perduotos į Nalšios muziejų. Skenuojant ir žvalgant Bėlio ežero dugną, ties salos priekrante, apie 2-3 m gylyje aptikta polinė gyvenvietė, surinkta brūkšniuotosios keramikos indų šukių, maistinių gyvūnų kaulų. Gyvenvietė preliminariai buvo datuojama apie 500 m. pr. K. – bronzos amžiaus pabaiga. Tai labai aukštos mokslinės vertės atradimas, liudijantis apie regiono išskirtinumą ir turintis didelį potencialą tapti turizmo traukos objektų.

Todėl 2022 metais buvo teikta paraiška II – antram projekto „Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų mikroregiono tyrimai ir pritaikymas kultūriniam turizmui“ įgyvendinimo etapui. Šio etapo projekto tikslas – potencialiuose maršrutuose atrinktų kultūros paveldo objektų detalesni tyrimai. Numatytos tikslą įgyvendinančios veiklos: 1. Bėlio ežero salos priekrantėje aptiktos polinės gyvenvietės tyrimai ir medinių struktūrų inventorizavimas; povandeniniai archeologiniai tyrimai; 2. Bėlio ežero salos archeologiniai žvalgomieji tyrimai; 3. Archeologiniai žvalgymai ežerų pakrantėse, kurių metu kasami kasiniai, surenkami radiniai, atliekama aprašomoji, grafinė ir foto fiksacija.

Lapkričio 18 dieną 13 valandą Nalšios muziejuje visuomenei buvo pristatyti minėto projekto II etapo rezultatai. Renginyje dalyvavo projekto vadovas: Archeologas, povandeninkas Rokas Kraniauskas, MB „Arsaika“ direktorius. Taip pat atvyko svečiai: Švenčionių rajono savivaldybės mero paartėja Teresa Sansevičienė, savivaldybės administracijos direktorė Jovita Rudėnienė, Giedrė Viščionytė ir Ramunė Jakubėnienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės, Jolanta Razmienė, Švenčionių rajono savivaldybės Tarybos narė, archeologinių tyrimų vadovė VU doktorantė, archeologė Ingrida Čičiurkaitė, VšĮ „Kultūros vertybių globos tarnyba“ prie KM vyr. specialistė, archeologė, povandenininkė dr. Elena Pranckėnaitė VšĮ „Povandeninės archeologijos centras“ direktorė, archeologas dr. Linas Kvizikevičius UAB „Kultūros vertybių paieška“ direktorius, jaunesnysis mokslo darbuotojas Saulius Sarcevičius, Lietuvos istorijos instituto Miesto tyrimų skyriaus vedėjas.

Renginio dalyviams buvo demonstruojamas sukurtas archeologinių tyrimų Bėlio ežero saloje trumpametražinis dokumentinis filmas. Projekto rezultatus pristatė projekto vadovas Rokas Kraniauskas. Taip pat buvo pristatyta paroda „2500 metų smaragdiniame vandenyje: radiniai Bėlio saloje ir po vandeniu“. Susirinkusieji buvo pavaišinti Bronzos amžiaus laikų skanėstu, kurį rekonstruoti padėjo dr. Giedrė Motuzaitė – Matuzevičiūtė, Vilniaus universiteto Bioarcheologinių tyrimų centro tyrėja. Norintys galėjo pagliaudyti lazdyno riešutų, kaip darė bronzos amžiaus gyventojai maždaug prieš 2500 metų. Projekto veiklų pristatymui buvo atliktas muzikinis kūrinys „Bėlio ežero sakmė su muzikiniais intarpais“, kurį sukūrė ir atliko Milda ir Žymantas Dečkai.

Rokas Kraniauskas, projekto vadovas

Aldona Mikštienė ir Liudmila Untanienė skanauja gliaudytų lazdyno riešutų. Jovita Rudėnienė, Švenčionių rajonos savivaldybės administracijos direkotrė Milda ir Žymantas Dečkai

Seminaras – diskusija Švenčionių miesto seniūnijoje

Kviečiame Jus, Jūsų bendruomenę dalyvauti susitikime su VVG „Švenčionių
partnerystė“. Kartu aptarsime projektines kryptis naujam 2023 – 2027 m.
strateginiam laikotarpiui, aptarsime praktinius pavyzdžius, modeliuosime
teritorijos situaciją ir plėtros galimybes.

Susitikimas vyks Švenčionių miesto seniūnijoje

Iki susitikimo

5

Įgyvendintas projektas „Kultūros ir istorijos paveldo atgaivinimas ir sklaida“

Strūnaičio kaimo bendruomenė „Merkūna“ įgyvendino projektą „Kultūros ir istorijos paveldo atgaivinimas ir sklaida“, kuris prisidėjo prie šio krašto istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimo. Strūnaičio kaime yra valstybinės reikšmės architektūros paminklai: Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (nuo 1848 m.), vandens malūnas, senoji mokykla. Jau kelis dešimtmečius kaimo kraštotyrininkai kaupia ir saugo istorinę reikšmę turinčią medžiagą. Šios medžiagos pagrindu 2002 m. buvo išleista istorinė publicistinė knyga „Strūnaičio kryžkelės“. Kraštotyrinė medžiaga (senosios fotografijos, dokumentai, daiktai, video medžiaga) saugoma knygos autoriaus Petro Pavliukevičiaus ir kt. gyventojų privačiuose archyvuose.

Projekto metu suskaitmenintos kraštotyrininko Petro Pavliukevičiaus saugomos vaizdajuostės, kuriose užfiksuoti svarbūs kultūriniu požiūriu Strūnaičiui įvykiai ir momentai. Senosiose juostose įrašytos Petrinių šventės akimirkos ir tradicijos, buvusių ir esamų gyventojų prisiminimai, užfiksuoti kultūros paveldo objektai, buvusios mokyklos gyvenimo akimirkos ir kt.

Fotografijų paskirtis – vizualizuoti prisiminimus apie vietas, žmones ir istorinius laikmečius. Projekto metu parengtos kilnojamos fotografijų parodos: „Laiko tėkmė“, kuri atspindi kultūros paveldo ir kitų reikšmingų bendruomenei objektų ir vietovių vaizdus praeityje ir dabar; „Strūnaičio švenčių sūkury“, kurioje pristatytos Petrinių, Užgavėnių, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos, kalėdinių ir kt. bendruomenei svarbių švenčių akimirkos; „Strūnaičio kartų kryžkelėje“ (parodos autorė Gerda Urbonienė), kurioje dėmesys skiriamas kertiniams įvykiams ir epizodams, labiausiai įtakojusiems kaimo kultūrinį, dvasinį, ūkinį augimą. Siekiant realiau perteikti amžininkų patirtį, panaudotos ištraukos iš strūnaitiškių atsiminimų, taip pat geriausiai atitinkamą okupacinį laikotarpį charakterizuojantys eksponatai.

Projekto metu įsigyti kilnojami stendai ir fotoaparatas, kad galima būtų ir toliau įamžinti Strūnaičio bendruomenės renginių ir kitų įvykių akimirkas.

Sekmadienio popietę (spalio 9 d.) Strūnaityje vyko projekto „Kultūros ir istorijos paveldo atgaivinimas ir sklaida“ baigiamasis renginys. Renginyje  pateikta projekto įgyvendinimo metu surinkta, suskaitmeninta ir parengta medžiaga. Pristatyta vaizdinė medžiaga: rodytas filmas, kuris sumontuotas pasitelkiant suskaitmenintą medžiagą ir pristatytos parengtos parodos – ant drobės 12 foto paveikslų, kurie papuošė po truputį atsinaujinančio bendruomenės pastato sienas. Renginio metu pagerbti visi projekto dalyviai. Koncertavo Molėtų kultūros centro Videniškių krašto liaudiškos muzikos kapela „Šilas“ ir Giedros Viškelytės-Bielskės ir Gintaro Lazdinio duetas.

Dėkojame prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo: Petrui Pavliukevičiui, Gerdai Urbonienei, Gitanai Subočienei, Nalšios muziejui, renginio organizatoriams Švenčionių miesto kultūros centrui, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Strūnaičio seniūnijai ir Strūnaičio kaimo bendruomenės „Merkūna“ nariams.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Švenčionių rajono savivaldybės administracija.

Informaciją parengė projekto vadovė Ramunė Jakubėnienė

Nuotraukų autorius – Jonas Meškelė

IMG_20221009_150901 IMG_20221009_130051 IMG_0065 IMG_20221009_155609 IMG_20221009_153944 ltkt-logo-large Švenčionių herbas

Įgyvendintas projektas „Švenčionių rajono dvarų paveldo išsaugojimas ir jo integravimas į šiuolaikinę visuomenę“

2021 metais Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras pateikė projekto paraišką Lietuvos kultūros tarybai „Švenčionių rajono dvarų paveldo išsaugojimas ir jo integravimas į šiuolaikinę visuomenę“. Labai apsidžiaugėme sužinoję, kad projektas gauna finansavimą ir, kad 2022 metais galėsime jį įgyvendinti. Prie finansavimo prisidėjo ir Švenčionių rajono savivaldybė, kuri apmokėjo tam tikras projekto veiklas.

Pagrindinis projekto tikslas buvo – į 2021 metais sukurtą išmaniąją programėlę „Švenčionys“ sukelti Švenčionių rajono dvarus ir dvarvietes. Jų suskaičiavome 21. Tekstinė informacija programėlėje pateikta lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Visus dvarus ir buvusias dvarvietes nufotografavo  Marius Semaška.

Programėlę galima atsisiųsti per Google Play programėlę, ji skirta Android telefonams. Paieškos laukelyje suveskite žodį „Švenčionys“ ir pamatysite piktogramą su nuostabia Švenčionių rajoną reprezentuojančia emblema. Toliau galite rinktis arba Religinius objektus (projektas Religinio turizmo skatinimas Švenčionių rajone) arba Dvarus (projektas Švenčionių rajono dvarų paveldo išsaugojimas ir integravimas į šiuolaikinę visuomenę) arba kitas Lankytinas vietas (finansuota Švenčionių rajono savivaldybės).

Projekto veiklose buvo numatyta ir ekskursija žmonėms per pagrindinius rajono dvarus ir dvarvietes. Ekskursija įvyko liepos 23 dieną. Dalyvius lepino puikus oras, susirinko šauni, žingeidi kompanija. Įspūdžiai po kelionės išliko ilgam žmonių ir atmintyje. Juk kompanijoje keliauti visada yra smagiau nei po vieną.

Programėlės turinys dar nėra visiškai užpildytas, kelių mėnesių bėgyje joje atsiras skiltis „Maršrutai“. Taip pat šiuo metu jau rengiame kitą projektą, kurio dėka programėlėje atsirastų visi rajono Piliakalniai.

lietuviskai dvaru sarasas zemelapis ltkt-logo-large Švenčionių herbas

Skelbimas jauno verslo subjektams

K. Savicko įmonė „Keseda“ įgyvendino projektą „Jauno verslo subjektų stiprinimas Švenčionių mieste“, kuriam iš dalies buvo skirta parama iš „Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 metams“ lėšų. Projekto metu vykdyti aktualiais klausimais mokymai jauno verslo subjektams, jų konsultavimas, suteikta verslo pradžiai reikalingų priemonių. Projekto tikslinė grupė: jauno verslo subjektai – juridiniai asmenys (atstovai ir darbuotojai) arba fiziniai asmenys dirbantys savarankiškai, kurių veiklos vykdymo vieta yra Švenčionių miestas.
Pasibaigus projektui baigėsi ir daugumos projekto dalyvių naudojimosi įranga laikas – iki 2 metų, tačiau pagal projekto finansavimo sąlygas šią įrangą turime dar 1 metams perduoti naudoti kitiems jauno verslo subjektams.
Norinčius pradėti veiklą ar tik ją pradėjusius, kviečiame pasinaudoti šia įranga:
• Creality CD-10S-30-30-40 cm 3D spausdintuvas;
• kavos aparatas SAECO 400 evo;
• pripučiama palapinė VENTO su pilna spauda ir atributika;
• pramoninis dulkių siurblys BP-M D125 XFE/XCE;
• poliravimo mašinėlė FLEX XFE 7-15 150.
Įranga suteikiama naudotis neatlygintinai iki vienerių metų (su galimybe pratęsti naudojimo laiką).
Visais klausimais skambinkite: 8 688 95555

Aktyvus laisvalaikis – depresijos, nerimo, nemigos priešas

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras teikė paraišką Švenčionių rajono savivaldybei sveikatos rėmimo programoje ir gavo finansavimą numatytoms veikloms įgyvendinti. Pagrindinis projekto tikslas – aktyviu laisvalaikiu atitraukti žmones nuo kasdieninių rūpesčių, nerimo, baimių bei atskleisti puikią sporto šaką – plaukimą baidarėmis.

Šiuo projektu norėjome Švenčionių rajono gyventojams padovanoti antistresinę dieną plaukiant baidarėmis Kaltanėnai – Švenčionėliai. Plaukimas būna ne vien fizinis irstymasis vandeniu, bet ir emocinis irstymasis pokalbiuose, tyloje, juoke. Dar vienas plaukimo baidarėmis privalumas yra tiesioginė nauda sveikatai. Fizinis aktyvumas gerina nuotaiką, mažina nerimą, daro teigiamą įtaką miegui. Taisyklingai irkluojant dirba visas kūnas.

Projekto veiklos buvo įgyvendintos liepos 30 dieną. Puikus oras, nuostabi kompanija, gaivus Žeimenos upės vanduo, ideali sporto treniruotė irkluojant 6 val. Po plaukimo visi plaukikai džiaugėsi, kad įvykdė mėnesio sporto krūvį per vieną dieną.

Žinome, kad projekto tikslas tikrai buvo pasiektas, dėkojame Švenčionių rajono savivaldybei, kad patikėjo mūsų idėja ir skyrė finansavimą.

baidares 2 baidares 1 baidares 3

Ekskursija po Švenčionių rajono dvarus

Saulėtas liepos 23 dienos rytas prasidėjo kitaip. Puikiai nusiteikę ekskursijos dalyviai susirinko prie Švenčionių Nalšios muziejaus, iš kur išvyko į visos dienos kelionę „Pažintis su Švenčionių rajono dvarų paveldu“. Ši ekskursija, tai vienas iš numatytų uždavinių Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro projekte „Švenčionių rajono dvarų paveldo išsaugojimas ir jo integravimas į šiuolaikinę visuomenę“.

Gavus Lietuvos Kultūros tarybos ir Švenčionių rajono savivaldybės finansavimą, centras su džiaugsmu siekia pagrindinio projekto tikslo – Švenčionių rajono gyventojams ir svečiams suteikti galimybę nemokamai pažinti Švenčionių rajono dvarų paveldą išmaniųjų technologijų pagalba, taip išsaugant dvarų istoriją bei padedant vystyti atvykstamąjį turizmą Švenčionių rajone.

Svarbiausi projekto etapai:

1. paruošti 21 objekto (dvaro, dvarvietės) aprašymai lietuvių, rusų, anglų kalbomis;

2. nufotografuoti visi objektai, nuotraukos retušuotos;

3. visa tekstinė ir vaizdinė medžiaga integruota į išmaniąją programėlę Švenčionys (Google Play platformoje);

4. pažintinė ekskursija žmonėms po pagrindinius Švenčionių rajono dvarus ir dvarvietes.

Džiaugiamės, kad ekskursija pavyko, žmonės sužinojo daug naujų dalykų apie Švenčionių rajono dvarus ir dvarvietes, aplankė dar turinčius ką apie save papasakoti objektus (Stanislavavo dvaras, Šventos dvaras, Cirkliškio dvaras, Zalavo buvusi dvaro sodyba, Naujadvario dvaras, Punžionių buvusi dvaro sodyba), kurių laiko tėkmė nesunaikino. Prisiminimai ilgam išliks keliautojų atmintyje.

cirkliškis stanislavavas Punžonių dvaras levandu lauke

Ekskursija „Pažintis su Švenčionių rajono dvarų paveldu“

Šių metų liepos 23 dieną, Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras dovanoja rajono gyventojams nemokamą ekskursiją per Švenčionių rajono dvarus. Išankstinė registracija tel. 868361441 (Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras)

Kelionės metu dalyvius lydės šaunioji gidė Antanina Chaleckienė (Antaninos kelionės)

Projektą finansuoja Lietuvos Kultūros Taryba ir Švenčionių rajono savivaldybė

Projekto tikslas: Švenčionių rajono gyventojams ir svečiams suteikti galimybę nemokamai pažinti Švenčionių rajono dvarų paveldą išmaniųjų technologijų pagalba, taip išsaugant dvarų istoriją bei padedant vystyti atvykstamąjį turizmą.

Pirmame projekto etape, 21 rajono dvaras bus aprašytas išmaniojoje programėlėje „Švenčionys“. (google Play platformoje)

Antruoju etapu planuojama nemokama ekskursija žmonėms per pagrindinius Švenčionių rajono dvarus ir dvarvietes.

Dauguma dvarų savo marketinginėje veikloje akcentuoja laiko išbandytas vertybes, istorijas, legendas, architektūros savitumą, ramybę, tyrą orą, gamtos raiškumą ir įvairovę, gamtos ir kultūros harmoniją, galimybes pailsėti kūnui ir sielai.

Plakatas (1)

 

Vaistažolių rinkimo čempionatas 2022

Birželio 3 d. Sirvėtos regioniniame parke, prie Kačėniškės piliakalnio įvyks Vaistažolių rinkimo čempionatas.

Kviečiame registruotis ir dalyvauti šioje nuostabioje atrakcijoje.

281260726_3153299434934776_5825000390545090281_n

Įgyvendinamas projektas „Švenčionių rajono dvarų paveldo išsaugojimas ir jo integravimas į šiuolaikinę visuomenę“

Švenčionių kraštas yra turtingas dvarais. Dauguma dvarų savo marketinginėje veikloje akcentuoja laiko išbandytas vertybes, istorijas, legendas, architektūros savitumą, ramybę, tyrą orą, gamtos raiškumą ir įvairovę, gamtos ir kultūros harmoniją, galimybes pailsėti kūnui ir sielai. Gavus Lietuvos Kultūros Tarybos bei Švenčionių rajono savivaldybės finansavimą, Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras įgyvendina projektą, kuriuo nori perkelti Švenčionių rajono dvarus bei dvarvietes į kitą lygmenį – į išmaniąją programėlę. Šiuo metu vyksta intensyvūs darbai – informacijos vertimas į anglų bei rusų kalbas, nuotraukų fotografavimas bei retušavimas. Kelių mėnesių bėgyje galėsime pasidalinti turimais rezultatais. 

Naujus bei jau turimus objektus galite rasti Google Play platformoje, suvedę žodį Švenčionys bei parsisiuntę išmaniąją programėlę. 

Projekto eigoje planuojama pažintinė ekskursija į pagrindinius, dar išlikusius Švenčionių rajono dvarus.  Sekite naujienas ir būtinai dalyvaukite. 

ltkt-logo-large Švenčionių herbas