Švenčionių rajono lankytinos vietos

Šiame žemėlapyje rasite pagrindines Švenčionių rajono lankytinas vietas.

„Švenčionių rajono lankytinos ir istorinės vietos, paminklai,“ – „Google“ mano žemėlapiai

Ką atskleidė projekto „Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų mikroregiono tyrimai ir pritaikymas kultūriniam turizmui“ vadovas

Šiandien norime su Jumis pasidalinti renginio, įvykusio 2021 m. gruodžio 10 d. Nalšios muziejuje akimirkomis bei visuomenei atskleistais faktais.

Projekto vadovas archeologas Rokas Kraniauskas pristatė projekto idėją, tikslą ir sumanytus siekius bei atradimus. Povandeninių archeologinių žvalgymų metu aplink Bėlio ežero sąlą aptikta kelios medinių polių eilės, buitinės keramikos šukės ir maistui naudotų gyvūnų kaulų su kapojimų žymėmis. Šie radiniai rodo, kad Bėlio ežero saloje, pagal keramikos tipą buvo gyventa maždaug Bronzos amžiuje (maždaug 500 pr. Kr.). Taip pat visiems susirinkusiems buvo parodytas filmas apie vykdytus povandeninius tyrinėjimus Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežeruose, kurį galite peržiūrėti YouTube įvedę raktinį žodį „Bėlis“.

Atvykusieji į renginį turėjo išskirtinę galimybę pamatyti radinius, iškeltus iš tiriamų ežerų dugno. Projekto vadovas Rokas Kraniauskas pristatė ekskliuzyvinę parodą „Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų lobynai“. Buvo sudaryta galimybė pirmiesiems pamatyti radinius, eksponuojamus tik renginio metu. Tik vėliau, kuomet bus parašyta mokslinė ataskaita, o radiniai bus perduoti saugoti į Nalšios muziejų, juos konservavus ir restauravus, Švenčionių miesto gyventojai bei svečiai galės pamatyti nuolatinėje archeologinėje ekspozicijoje.

Projektą teikė ir sėkmingai įgyvendino Švenčionių turizmo ir verslo informacijos centras. Projektas finansuotas programos „Tolygi kultūrinė raida“ Vilniaus apskritis, kurią administruoja Lietuvos kultūros taryba bei Švenčionių rajono savivaldybė lėšomis.

BELIS_01

BELIS_08..jpg BELIS_07. BELIS_06. BELIS_09..jpg BELIS_10..jpg BELIS_12..jpg BELIS_12..jpg.png BELIS_14

Pristatomasis projekto „Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų mikroregiono tyrimai ir pritaikymas kultūriniam turizmui“ renginys

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras įgyvendino projektą „Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų mikroregiono tyrimai ir pritaikymas kultūriniam turizmui“. Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba bei Švenčionių rajono savivaldybė.

Pirmuoju projekto etapu , birželio – liepos mėnesiais, buvo vykdoma vizuali naujų kultūros paveldo objektų paieška žvalgant ežerų apylinkes ir kultūrinio kraštovaizdžio tyrimai. Pasitelkiant modernius tyrimų metodus – Lidar lazerinio skenavimo duomenis, istorinės kartografijos, ortofotografijų ir aerofotografijų sugretinimus GIS aplinkoje išanalizuota ežerų aplinka, atrinktos potencialios naujų archeologinių objektų vietos. Rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais atliktas Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų sonarinis skenavimas ieškant archeologinio ir istorinio paveldo.

2021 m, gruodžio 10 d. 13 val. projekto vadovas Rokas Kraniauskas su savo komanda pakvietė visus į pristatomąjį projekto renginį „Kokią paslaptį saugo Bėlio sala?“ , kuris vyko Švenčionių Nalšios muziejuje. Renginio metu projekto vadovas skaitė išsamų ir labai įdomų pranešimą, smulkiai nupasakodamas kokios veiklos buvo vykdomos projekto įgyvendinimo metu ir kokių rezultatų jie pasiekė. Susirinkusi auditorija labai įdėmiai klausėsi Roko Kraniausko, nes jo pateikiama informacija daugeliui sukėlė nuostabą ir privertė aikčioti. Po pranešimo, projekto vadovas pakvietė visus į nedidelę kelionę atgal laiku – buvo rodomas video filmas apie tai, kaip iš tiesų buvo vykdomas projektas „Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų mikroregiono tyrimai ir pritaikymas kultūriniam turizmui“. Žiūrovai pamatė projekto komandos darbą virš vandens ir po juo.

Paspaudę šią nuorodą ir Jūs galite pamatyti šį video filmą:

Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų mikroregiono tyrimai – YouTube

14 val. visi renginio svečiai buvo pakviesti į čia pat salėje įrengtą ekskliuzyvinę parodą „Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų lobynai“.  Žmonės iš arti pamatė, ką įdomaus ir išskirtinio archeologai, povandenininkai rado šiuose trijuose ežeruose.

Projektas tikrai bus tęsiamas, nes tai, ką aptiko archeologai – negali likti tiesiog gulėti po vandeniu.

 

ltkt-logo-large

Švenčionių herbas

Kokią paslaptį saugo Bėlio ežero sala?

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras įgyvendina projektą „Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų mikroregiono tyrimai ir pritaikymas kultūriniam turizmui“. Projektą finansuoja Lietuvos Kultūros Taryba bei Švenčionių rajono savivaldybė.

2021 m. gruodžio 10 d. 13 val. kviečiame visus į Švenčionių Nalšios muziejų, kuriame įvyks šio projekto pristatomasis renginys.

Projekto komanda papasakos kaip jiems sekėsi, su kokiais iššūkiais susidūrė.

14 val. bus atidaryta ekskliuzyvinė paroda „Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų lobynai“.

Labai laukiame visų, kurie domisi krašto istorija, archeologija. Pažadame, kad šis renginys Jums paliks neišdildomus įspūdžius.

 

Plakatas_kvietimas_gruodzio 10 d 13 val (1)

Vykdomas projektas Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų mikroregiono tyrimai

Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerai tyvuliuojantys Sirvėtos regioniniame parke, į šiaurės rytus nuo Švenčionių, yra pamėgta švenčioniškių rekreacijos vieta, patogiai pasiekiama ne tik automobiliu, bet ir dviračiais. Kadangi pastaruoju metu itin populiarus aktyvus laisvalaikis, ežerai turi potencialą traukti ir turiningais, istoriškai įdomiais pažintinių žygių takais. Minėtieji ežerai išsidėstę unikalaus ledyninio senslėnio smaigalyje, jungiasi protakomis ir per Sirvėtą savo vandenimis maitina Dauguvos baseiną, o senslėnis nedidele sausumos atkarpa jungiasi su Kūnos upės slėniu juosiančiu Švenčionis. Teritorija – unikali vandenskyros vieta jungianti dvi didžiąsias rytų Baltijos upes Nemuną ir Dauguvą. Šis unikalumas pastebėtas jau senai ir įprasmintas Švenčionių miesto herbe. Tai slypi ne tik gamtinėje aplinkoje, bet ir šios vietos kultūriniame kraštovaizdyje, kuris turi būti tiriamas, aktualizuojamas ir pritaikomas kultūrinio turizmo reikmėms.

Kultūrinio kraštovaizdžio terminas turintis holistinę prieigą apjungia gamtinę aplinką ir joje atsirandančią ir gyvuojančią kultūrą, įvairius jos išraiškos elementus nuo žvejybos vietų iki gyvenviečių ir tautosakos. Aptariamas mikroregionas, vaizduojamas kaip vienas iš Nalšios žemės centrų, yra turtingas sakytiniu paveldu, legendomis ir padavimais siekiančiais ankstyvuosius viduramžius ir geležies amžių. Pagrindas tautosakai slypi kognityviniame kraštovaizdyje – suformuotame pasakotojų sąmonėje, vertinat istorinius įvykius ir aplinką kurioje jie vyko. Pasitelkus modernius tyrimų metodus galima vertinti, ieškoti, aptikti ir pritaikyti viešajam pažinimui šios aplinkos vietas tapusias pagrindu legendoms.

Aptariami ežerai kol kas aktualizuoti savo gamtine puse, sukurta rekreacinė Švenčionių rajono gyventojų ir platesnio Vilniaus regiono gyventojų trauka, tačiau kultūros paveldas išlieka netirtas ir neaktualizuotas, nors turintis didelį potencialą. Lyginant tyrinėtus Dubingių, Kretuono, Luokesų ežerus ir jų aplinką, tikėtinos įvairios kultūrinio kraštovaizdžio apraiškos formos.

Atsižvelgiant į tendencijas, ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastu, pasirinktas mikroregionas yra perspektyvus ieškant senovės gyvenviečių ir žvejybos vietų ežerų terasose bei ties protakomis tarp ežerų. Taip pat įtvirtintų bronzos amžiaus gyvenviečių salose ir pusiasaliuose ar geležies amžiau gyvenviečių senslėnio kalvose.

Siekiant atskleisti minėto mikroregiono perspektyvas, Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras vykdo projektą „Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų mikroregiono tyrimai ir pritaikymas kultūriniam turizmui“, kurį finansuoja Kultūros Taryba ir Švenčionių rajono savivaldybė, projekto vadovas archeologas, povandenininkas Rokas Kraniauskas, projekto koordinatorė – Ingrida Čičiurkaitė.

Pirmuoju projekto etapu, birželio – liepos mėnesiais, buvo vykdoma vizuali naujų kultūros paveldo objektų paieška žvalgant ežerų apylinkes ir kultūrinio kraštovaizdžio tyrimai. Pasitelkiant modernius tyrimų metodus – Lidar lazerinio skenavimo duomenis, istorinės kartografijos, ortofotografijų ir aerofotografijų sugretinimus GIS aplinkoje išanalizuota ežerų aplinka, atrinktos potencialios naujų archeologinių objektų vietos. Rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais atliktas Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų sonarinis dugno skenavimas ieškant archeologinio ir istorinio paveldo.

Šiuo metu vykdomos nardymo sesijos ir povandeninė paieška, tyrimų rezultatai bus pristatyti kituose straipsniuose.

Rokas Kraniauskas, projekto vadovas

 

05 06

 

ltkt-logo-large08

Įgyvendintas projektas „Religinio turizmo skatinimas Švenčionių rajono savivaldybėje“

Švenčionių verslo ir turizmo centras įgyvendino projektą „Religinio turizmo skatinimas Švenčionių rajono savivaldybėje“. Projektą finansavo Lietuvos Kultūros Taryba ir Švenčionių rajono savivaldybė. Džiugu, kad šio projekto pagalba bus populiarinamas religinis turizmas Švenčionių rajone, taip bus prisidedama prie vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtros.

Projekto metu buvo sukurta mobili programėlė „Švenčionys“, kurią visi norintys gali rasti Google Play platformoje. Parsisiuntę šią programėlę, joje ras Religinio turizmo maršrutą, kuriame įtraukta 20 objektų (bažnyčios, cerkvės, koplyčios ir t.t) iš viso Švenčionių rajono. Kiekvieno objekto vietoje įrengtos lentelės su QR kodų pagalba užšifruota informacija. Tik šios programėlės pagalba galima nuskaityti QR kodus ir taip susipažinti su lankoma vieta. Programėlėje yra interaktyvus žemėlapis, kurio pagalba galima tiksliai pamatyti visų Religinio turizmo objektų vietas.

Tikime, kad šis projektas bus labai populiarus. Religinio turizmo objektus bus galima lankyti ne tik vasarą, bet ir ištisus metus. Dauguma maldos namų yra veikiantys ir labai laukia atvykstančių žmonių. Įėjus į bažnyčias, cerkves žmonės galės iš arti pamatyti kaip kas atrodo iš vidaus bei išorės.

Projektas turi tęstinumą, programėlė bus ir toliau pildoma kitomis skiltimis, kurias naujais projektais rems Lietuvos Kultūros Taryba bei Švenčionių rajono savivaldybė.

241173455_1494226827603439_5716190433695514289_n ltkt-logo-large Švenčionių herbas

Projektas „Mokymai Švenčionių r. projektų pareiškėjams ir vykdytojams įgūdžių įgijimui ir žinių gilinimui“.

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras įgyvendino projektą Nr. ŠVEN-LEADER-1C-M-12-2-2020/42VS-PV-20-1-01710-PR001 „Mokymai Švenčionių r. projektų pareiškėjams ir vykdytojams įgūdžių įgijimui ir žinių gilinimui“.

Projekto siekis – suteikti vietos projektų potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams reikiamas žinias ir ugdyti įgūdžius.

Įgyvendinant projektą vyko 6 dienų mokymai ir įgūdžių perteikimas Švenčionių r. gyventojams temomis: lyderystės skatinimo, verslumo skatinimo, socialinio verslo, trumpos maisto grandinės organizavimo, finansinio raštingumo bei bendradarbiavimo versle skatinimo.

Visos minėtos mokymų temos suteikė naudingų žinių ir įgūdžių mokymų dalyviams.

Projektas finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Paveikslėlis1

Švenčionių miesto šventė 535

Kviečiame visus į jubiliejinę, neeilinę Švenčionių miesto šventę liepos 23-25 dienomis. Šiemet mums jau 535 m!!!!!

Ta proga parangėme Jums daug ir įdomių veiklų. Kviečiame susipažinti su šventės programa ir dalyvauti. Esate visi labai laukiami. Tikime, kad miesto šventė pritrauks daug, įdomių ir bendravimo pasiilgusių žmonių.

Būtinai registruokitės į vaistažolių rinkimo čempionatą. Toks renginys vyksta vienintelėje vietoje Europoje – Švenčionyse. Dalyvių ir nugalėtojų laukia prizai bei puikios nuotaikos garantas.

IKI PASIMATYMO ŠVENČIANČIUOSE ŠVENČIONYSE LIEPOS 23-25 DIENOMIS.

217139606_4119658371481105_3963944377218859170_n217295631_1458994274460028_7856456514022078620_n218164876_1463277797365009_5736074182271379133_n182034386_3912319618881649_3888896158964319301_n

Motyvavimo imtis aktyvios veiklos mokymai

Birželio 27 – liepos 2 dienomis vyko “Motyvavimo imtis aktyvios veiklos mokymai” Švenčionių miesto jaunimui. Mokymai – viena iš  projekto „Gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimas Švenčionių mieste“ veiklų. Pagrindinis projektos tikslas padėti dalyviams labiau pažinti save, savo poreikius, sužadinti norą kelti sau asmeninius gyvenimo bei darbo tikslus ir suteikti neišblėstančios motyvacijos bei vidinės energijos jų siekti.

Mokymų metu su projekto dalyviais dirbo lektoriai, kurie padėjo dalyviams pasiekti toliau išvardintų siekiamybių: Savęs pažinimas ir savigarba, savi kontrolė. Kūrybinė užduotis, svajonės ir emocijos. Kas Mus labiausiai įkvepia?, Kaip padidinti pajamas? Kas yra svarbiau laimė ar pinigai?, Aš noriu ir galiu. Mano, kaip motyvatoriaus sau pačiam (-iai), vaidmuo, Aš pasitikiu ir galiu. Motyvavimas per pozityvumą ir pasitikėjimą savimi, Aš turiu tikslus ir jų siekimo planą, Tikslų išsikėlimas ir jų siekimas, Aš jaučiu ir išgyvenu. Motyvacija per emocijas, Asmeninės motyvacijos veiksniai, Asmeninės motyvacijos principai: sėkmės, nesėkmės, išvados.

208680497_1351469865282284_8930325677683926293_n 202426932_205545331450159_1907909558695848270_n

Skelbimas

K. Savicko įmonė „Keseda“ įgyvendino projektą „Jauno verslo subjektų stiprinimas Švenčionių mieste“, kuriam iš dalies buvo skirta parama iš „Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 metams“ lėšų. Projekto metu vykdyti aktualiais klausimais mokymai jauno verslo subjektams, jų konsultavimas, suteikta verslo pradžiai reikalingų priemonių. Projekto tikslinė grupė: jauno verslo subjektai – juridiniai asmenys (atstovai ir darbuotojai) arba fiziniai asmenys dirbantys savarankiškai, kurių veiklos vykdymo vieta yra Švenčionių miestas.

Pasibaigus projektui baigėsi ir daugumos projekto dalyvių naudojimosi įranga laikas – iki 2 metų, tačiau pagal projekto finansavimo sąlygas šią įrangą turime dar 1 metams perduoti naudoti kitiems jauno verslo subjektams.

Norinčius pradėti veiklą ar tik ją pradėjusius, kviečiame pasinaudoti šia įranga:

  • Creality CD-10S-30-30-40 cm 3D spausdintuvas;
  • kavos aparatas SAECO 400 evo;
  • pripučiama palapinė VENTO su pilna spauda ir atributika;
  • pramoninis dulkių siurblys BP-M D125 XFE/XCE;
  • poliravimo mašinėlė FLEX XFE 7-15 150.

Įranga suteikiama naudotis neatlygintinai iki vienerių metų (su galimybe pratęsti naudojimo laiką).

Visais klausimais skambinkite: 8 688 95555