Europos jaunimo informavimo taškas Švenčionyse

2016 m. rugsėjo 19 d. Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir tapo Europos jaunimo informacinio tinklo „Eurodesk“ dalimi.
„Eurodesk“ veikia 34 Europos šalyse ir teikia išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu. Lietuvai įstojus į ES, „Eurodesk“ tinklo veikla prasidėjo ir mūsų šalyje. Nacionalinis partneris – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – įsiliejo į tinklo veiklą 2004 metais. Per daugiau nei dešimtmetį prie tinklo veiklos prisijungė beveik visa Lietuva.

Organizacijoms, norinčioms tapti „Eurodesk“ Lietuva atstovais regionuose, keliami konkretūs patirties, įgūdžių, žmogiškųjų ir techninių išteklių reikalavimai, kuriuos atitikusios organizacijos gali tapti „Eurodesk“ informacijos tašku savo regione. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba įvertino Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro siekius ir centro direktorės Tatjanos Kuznecovos kompetenciją bei pakvietė įsilieti į „Eurodesk“ tinklą.
Spalio mėnesio pabaigoje įvyks oficialus Europos jaunimo informacijos tinklo pristatymas mūsų rajono jaunimui. Švenčionių rajone atidarytas informacinis taškas atvers kelius į Europos informacinių paslaugų tinklo jaunimui „Eurodesk“ veiklą ir gaus unikalią prieigą prie informacijos jaunimo mobilumo ir ES teikiamų galimybių jauniems žmonėms.

Informaciją parengė Tatjana Kuznecova, Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro direktorė, tel. (8 387) 51047 el.p. svencioniuturizmas@gmail.com

Dėmesio centre – rajono verslo poreikiai

Spalio 4 d., antradienį, Švenčionių rajono savivaldybės Tarybos posėdžių salėje rinkosi mūsų krašto verslininkai. Susitikime, kuriame siekta išgirsti verslo poreikius ir informuoti apie esamas galimybes, dalyvavo meras Rimantas Klipčius, Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininkė Birutė Borovikienė ir svečiai iš Vilniaus – VšĮ „Versli Lietuva“ Eksporto departamento direktorė Jurgita Butkevičienė bei projektų vadovas Simonas Aleksandravičius.

Renginį atidaręs meras R. Klipčius akcentavo, jog vienas didžiausių iššūkių – žemas Švenčionių rajono gyventojų verslumo lygis. „Rajono vadovai pasirengę apie šias ir kitas problemas kalbėti su verslininkais ir drauge ieškoti būdų joms mažinti. Būtina ir toliau nuosekliai dirbti. Tai turi būti bendras savivaldybės ir verslininkų darbas – mums visiems svarbu, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos, investuojama į inovatyvumą“, – kalbėjo meras.

Rajono vadovas apžvelgė pastarojo meto savivaldybės veiklą, taip pat supažindino su priemonėmis, kuriomis siekiama padidinti plyno lauko investicijų teritorijos Švenčionėliuose patrauklumą, pristatė smulkiajam verslui aktualų Žeimenos upės pakrantės (Švenčionėliuose) sutvarkymo projektą.

Kalbėdamas apie einamuosius metus, meras atkreipė dėmesį, kad Švenčionių rajono savivaldybės taryba yra sumažinusi verslo liudijimų kainas – tai labiausiai pajuto paslaugas, kurių poreikis rajone didžiausias, teikiantys asmenys. Meras kalbėjo ir apie nevienareikšmių reakcijų sulaukusį tarybos sprendimą dėl išorinių reklamų apmokestinimo. „Per ilgą laiką Švenčionių rajono savivaldybėje nusistovėjusi tvarka buvo absurdiška, lyginant su kitais rajonais, už reklamą praktiškai nebuvo mokama ir gaunama pajamų. Deja, bet netvarkai nebuvo galima leisti tęstis“, – sakė meras.  Rajono vadovas atkreipė dėmesį, kad pokyčius išgyvenęs vietos verslas labai greitai sulauks kompensacijos. „Planuojant 2017 m. savivaldybės biudžetą, numatoma didinti verslo plėtros fondo, į kurį gali kreiptis visi mūsų rajono verslininkai, finansavimą“, – informavo meras.

Susirinkę verslininkai išsakė savo pastabas ir pasiūlymus: atkreipė dėmesį į specialistų trūkumo problemą, siūlė savivaldybės lygmeniu bendradarbiauti su technologijų mokyklomis, kalbėjo apie galimybę taikyti lengvatas verslui.
Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininkė Birutė Borovikienė pristatė Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos  2015-2023 m. vietos plėtros strategijos verslo finansavimo galimybes. „2016 m. liepos 7 d. pasirašyta ilgai laukta Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos paramos sutartis. Mums skirta 2 364 258 Eur suma“, – sakė B. Borovikienė.

Anot pirmininkės, strategijoje numatyti du prioritetai ir šešios priemonės bei jų veiklos sritys, kurios turės teigiamos įtakos vietos veiklos grupės teritorijos darniam vystymuisi ir užtikrins geresnę gyvenimo kokybę kiekvienam žmogui, kuris norės pasinaudoti parama dabar ir ateityje.

„Didžioji dalis lėšų bus skirta ne žemės ūkio verslų kaimo vietovėse plėtojimui ar pradžiai, NVO socialinio verslo kūrimui ir plėtrai. Kvietimai planuojami gruodžio mėnesį“, – informavo B. Borovikienė.

VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovas Simonas Aleksandravičius pristatė įstaigos teikiamas paslaugas augančiam verslui. Jis pažymėjo, kad VšĮ „Versli Lietuva“ teikia mažoms ir vidutinėms įmonėms informacinę, konsultacinę, metodinę ir kitą paramą eksporto, tikslinių rinkų klausimais. Verslo skatinimo priemonės teikiamos pradedančiajam, veikiančiam ir siekiančiam augti bei ieškančiam eksporto galimybių verslui.

Švenčionių rajono savivaldybės informacija ir nuotraukos

Kviečiame visus Švenčionių rajono verslininkus dalyvauti renginyje, skirtame Verslo dienai

Kviečiame visus Švenčionių rajono verslininkus 2016 m. spalio 4 d. 15 val. į Švenčionių rajono savivaldybės organizuojamą renginį Verslo dienos paminėjimui. Renginys vyks Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje (2 aukštas, 210 kab., Vilniaus g. 19, Švenčionys).

Renginio programa:

Trumpa Švenčionių rajono savivaldybės veiklos apžvalga.
Pranešėjas: Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius

Finansavimo galimybės verslui pagal Švenčionių rajono Vietos plėtros 2016-2023 metų strategiją.
Pranešėja: Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininkėBirutė Borovikienė

VšĮ „Versli Lietuva“ paslaugos augančiam verslui.

Pranešėjai: VšĮ „Versli Lietuva“ Eksporto departamento direktorė Jurgita Butkevičienė, projektų vadovas Simonas Aleksandravičius

Verslo dienoje taip pat dalyvaus Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų, Mokesčių ir turto, Žemės ūkio, Teritorijų planavimo ir architektūros bei Vietinio ūkio skyrių vedėjai, kiti specialistai.

 

Informaciją parengė Tatjana Kuznecova, Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro direktorė, tel. 838751047 el.p. svencioniuturizmas@gmail.com

Bendriems lietuvių, latvių ir baltarusių projektams – 74 mln. eurų

2016 m. rugsėjo 21 d. Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Vaida Babrauskienė ir Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro direktorė Tatjana Kuznecova dalyvavo oficialiame 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos atidarymo renginyje, kuris vyko XIX amžiaus Pakruojo dvare.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 250 atstovų iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos. Susitikimo metu visų šalių delegacijų nariai turėjo galimybę susirasti partnerius bendriems projektams ir pradėti sėkmingą partnerystę.
Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas renginio metu paskelbė pirmojo kvietimo teikti projektų paraiškas pradžią. Jis pakvietė programos partneriuspakruojis iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos parengti ir įgyvendinti tokius projektus, kurie pasižymėtų bendradarbiavimo per sieną sinergija, būtų novatoriški ir duotų ilgalaikę naudą pasienio regionų gyventojams.
Kiekviename projekte privalo dalyvauti bent viena Baltarusijos organizacija ir bent viena Lietuvos arba Latvijos organizacija. Teikti paraiškas ir dalyvauti projektuose gali tik juridiniai ne pelno siekiantys asmenys iš šių regionų: Lietuvos Alytaus, Vilniaus, Kauno, Utenos ir Panevėžio apskričių; Latvijos Latgalos ir Žiemgalos regionų; Baltarusijos Gardino, Vitebsko, Mogiliavo ir Minsko apskričių bei Minsko miesto.
ES finansuos 90 proc. kiekvieno finansuoti atrinkto projekto tinkamų išlaidų. 10 proc. tinkamų išlaidų turės padengti projekto partneriai. ES paramos suma vienam projektui sieks nuo 100 000 eurų iki 1,5 milijono eurų. Projektų trukmė – iki 24 mėnesių.
Projektų paraiškas bus galima rengti iki 2016 m. gruodžio 20 d., pagal šiuos prioritetus:
– Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms;
– Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas;
– Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius;
– Visuomenės stiprinimas;
– Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas.
Bendriems šių trijų šalių organizacijų projektams Europos Sąjunga (ES) skiria 74 milijonus eurų.
Daugiau informacijos: http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/.
Informaciją parengė Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro direktorė Tatjana Kuznecova, tel. (8 387) 51 047, el. paštas svencioniuturizmas@gmail.com

 

Tradicinė rajono šventė „Rudens kermošius“

14368748_1053722871408019_8730310681874797302_n

Kaip technologijos didina verslo pelningumą? Net 7 vadovų patirtys ir kt. konferencijoje TECHNOPELNAS 2016

Sveiki,
Spalio 4 d. kviečiame į praktinę konferenciją „Technopelnas 2016: kaip technologijos didina verslo pelningumą“, skirtą įmonių vadovams ir savininkams. Čia aptarsime:
 • Kaip vadovui suprasti, ar IT skyrius gerai dirba. Ko reikalauti
 • Kaip efektyviai, mažiausiomis išlaidomis valdyti IT ūkį
 • • IT pirkimų iššūkiai. Pirkti ar ne? Ką ir kaip?
 • Kaip pritraukti ir išlaikyti IT specialistus.
 • VADOVAI KALBA VADOVAMS: išgirsime net 7 vadovų patirtį diegiant technologijas jų įmonėse.
Romualdas Mačiulis, Ignas Mockevičius, Dainius Sabaliauskas, Silvija Petrošiūtė, Nerijus Nedzinskas, Andrius Francas ir kt.
PATIRTIMI IR ĮŽVALGOMIS DALYSIS:

 • Romualdas Mačiulis, „Apskaita ir buhalterija LT“ vadovas, „63 Wire Marketing“ direktorius,
 • Ignas Mockevičius, UAB „Revena“ direktorius (2015 m. UAB „Revena“ pripažinta technologiškai pažangiausia SVV bendrove Lietuvoje),
 • Dainius Sabaliauskas, UAB „Eurotradus“ direktorius,
 • Silvija Petrošiūtė, UAB „Impuls LTU“ Tinklo vadovė,
 • Marijus Strončikas, MG Baltic IT ir pirkimų direktorius,
 • Nerijus Nedzinskas, „PwC“ Mokesčių ir teisės skyriaus vadovas,
 • Andrius Francas, „Alliance for Recruitment“ partneris ir kt.
Konferencija vyks spalio 4 d. LITEXPO parodų ir kongresų centre, Laisvės pr.5, Vilniuje. Konferencijos dalyvio mokestis – 90 Eur ir PVM. Registruojantis iki rugsėjo 15 d. – 72 Eur ir PVM. Teo, Omnitel klientams ir „Verslo žinių“ prenumeratoriams – 67.50 Eur ir PVM.
Daugiau informacijos ir registracija www.vz.lt/konferencijos. Jei turite klausimų, susisiekime e. paštu vilma.daucione@verslozinios.lt arba telefonu + 370 5 252 6357.
Pagarbiai
Vilma Daučionė
„Verslo žinių“ konferencijų skyriaus projektų vadovė

Išvyka, skirta Europos paveldo dienoms ir Pasaulinei turizmo dienai

2016 m. rugsėjo 17 d. organizuojama išvyka po Labanorą ir jo apylinkes, skirta Europos paveldo dienoms ir artėjančiai Pasaulinei turizmo dienai.

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, atsižvelgiant į Europos paveldo dienų temą, norima atkreipti visuomenės dėmesį į kultūros paveldą, atskleidžiant jo vertes ir išsaugojimo svarbą. Šiais metais Europos paveldo dienų tema – Kultūros paveldas ir bendruomenės.
Švenčionių rajone yra gražių pavyzdžių, kaip bendruomenės rūpinasi savo teritorijoje esančiais paveldo objektais. Akivaizdus Labanoro bendruomenės indėlis rūpinantis Labanoro Švč. Mergeklės Marijos Gimimo bažnyčios statinių komplekso išsaugojimu ir tvarkymu.
Išvykos metu Labanoro bendruomenė „Atgaiva“ pristatys šį ypatingą sakralinį objektą, jo istoriją bei savo nuveiktus darbus.
Išvykos dalyvius maloniai sutiko priimti Labanoro regioninio parko lankytojų centras, reprezentuojantis Rytų Aukštaitijos etnokultūrinės srities gamtinius ir kultūrinius savitumus.
Taip pat laukia edukacinė programa „Duonos kepimas“, kuri vyks Labanoro viešbučio restorane, priklausančiame Europinio kulinarinio paveldo tinklui. Ar kada matėte, kaip krosnyje kepama duona? Išvykos dalyviai galės ne tik stebėti Duonelės gimimą, bet ir patys išsikepti savo kepalėlį.
Taip pat numatyta apsilankyti Mindūnuose Ežerų žvejybos ir Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejuose. Kiekvienam pravartu pamatyti, kaip 19 a. gyveno, medžiojo ir žvejojo šio krašto žmonės, kuriems medžioklė ir žvejyba buvo pagrindiniai verslai.
Išvykos dalyviai vyks prie Labanoro apžvalgos bokšto – aukščiausio apžvalgos bokšto Lietuvoje (36 m). Išbandžius jėgas kopiant į „dangų“, savo akimis iš paukščio skrydžio bus galima išvysti Siesarčių hidrologinį draustinį ir vaizdingiausią Aukštaitijoje Lakajų kraštovaizdžio draustinį, kuris driekiasi miškingų kalvų apsuptais Baltųjų ir Juodųjų Lakajų ežerų duburiais.
Išvyka autobusu nemokama.

Registruotis galima Švenčionių verslo ir turizmo centre tel. (8 387) 51047 arba el p. svencioniuturizmas@gmail.com

Išvykimas rugsėjo 17 d. 9.00 val. iš Švenčionių nuo Nalšios muziejaus (Laisvės a. 1, Švenčionys), iš Švenčionėlių – rugsėjo 17 d. 9.20 val. nuo Švenčionėlių miesto kultūros centro (Vilniaus g. 1/11, Švenčionėliai).

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Viščionytė, tel. (8 387) 66 367, el. p.giedre.viscionyte@svencionys.lt.

Konferencija „Gazelė 2016“

unnamed

Jau ketvirtadienį (rugsėjo 8 d.) per 700 augančio smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų susitinka konferencijoje Vilniuje –GAZELĖ 2016. Kaip didinti verslo greitį? Čia:

 • UAB „Lematec“ – Vilniaus regiono „Gazelės“ – verslo auginimo praktika.
 • Penki praktiniai žingsniai eksporto link.
 • Vilniaus verslo panorama. Ko dažniausiai nepastebi įmonių savininkai?
 • Kokie pirkimų įrankiai pasiteisina?
 • Rekomendacijos besistengiantiems užsitikrinti sėkmingus pardavimus ir kt.

Konferencijoje pranešimus skaitys ir patirtimi dalysis:

 • Darius Bagdžiūnas, UAB „Gaumina“ įkūrėjas,
 • Leonardas Martavičius, UAB „Lematec“ vadovas,
 • Merkys Saukevičius, UAB „Pirkimų sprendimai“ vadovas,
 • Robertas Šaltis, UADBB „Balto Link“ generalinis direktorius,
 • Ignas Mockevičius, UAB „Revena“ direktorius ir kt.

Renginio pabaigoje kartu su Vilniaus miesto vadovais pagerbsime sparčiausiai augusias Vilniaus regiono įmones.

Konferencija vyks rugsėjo 8 d. LITEXPO parodų ir kongresų centre, Laisvės pr. 5, Vilniuje.

Dalyvio mokestis – 55 Eur ir PVM.
Kas antram dalyviui iš tos pačios įmonės taikoma 50 proc. nuolaida.

Daugiau informacijos ir registracija:

 

 

Prisijunkite prie bendraminčių ir parsineškite idėjų bei kontaktų, padėsiančių užsitikrinti ilgalaikį augimą!

Dalyvauk loterijoje ir laimėk kelionę į Prancūzijos žydrąją pakrantę – Ispaniją arba Italiją!

Kelionių organizatorius InterLux Travel Lietuva burtų keliu dovanoja 2 laimingiems po kelionę į Prancūzijos žydrąją pakrantę – Ispaniją arba Italiją.

Žaidimas vyks rugpjūčio 13 d. nuo 14 val. iki 20 val. Švenčionėlių miesto šventės metu.

 

ŽAIDIMO TAISYKLĖS:

 1. Švenčionėlių miesto šventinės mugės metu užsukite į Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro palapinę ir gaukite žaidimo kuponą.
 2. Užpildytą kuponą įmeskite į Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro palapinėje pastatytą urną.
 3. Tas pats dalyvis gali užregistruoti tik vieną kuponą.
 4. Laimėkite kelionę į Prancūzijos žydrąją pakrantę – Ispaniją arba Italiją.
 5. Vienas, vienos kelionės laimėtojas gauna kelialapį 2 asmenims, kurie keliauja tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir laimėtojas.
 6. Šventės dieną 24:00 val. burtų keliu bus traukiami nustatyti ir paskelbti 2 laimingieji.
 7. Su laimėtojais bus susisiekta individualiai registracijos metu nurodytais kontaktais ir aptartos visos prizų atsiėmimo sąlygos.
 8. Žaidimo organizatorius – kelionių organizatorius InterLux Travel Lietuva.
 9. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų.
 10. Dalyvaudamas šiame žaidime, dalyvis leidžia organizatoriui naudoti jo duomenis žaidimo tikslams ir laimėjimo atveju viešai paskelbti laimėtojo vardą, pavardę, amžių bei miestą žiniasklaidos priemonėse.
 11. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti laimėtos kelionės datą (jei kelionė atšaukiama arba neįvyksta).
 12. Jei, ne dėl žaidimo organizatoriaus kaltės, iškils problemų dėl žaidime dalyvaujančio prizo įteikimo – žaidimo organizatorius pasilieka teisę pakeisti žaidimo prizą lygiaverčiu prizu (kelionę kitu maršrutu ar kitomis datomis), kurio vertė atitinka šio žaidimo prizą.
 13. Prizas į grynuosius pinigus nekeičiamas.
 14. Laimėtojas savo prizą gali perduoti tretiesiems asmenims, o pastarieji turi sutikti laimėto prizo sąlygomis, prieš tai informavę kelionių organizatorių Interlux Travel Lietuva.
 15. Prizas galioja 12 mėnesių, jei pagal 12 ir 11 punktą prizo steigėjas negali įgyvendinti susitarimo sąlygų.

Kelionių programas ir papildomas sąlygas galite rasti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Kelionė į Prancūzijos žydrąją pakrantę – Ispaniją

Kelionė į Italiją

Švenčionėlių miestui – 155 metai !

iWPCLJDQF