Projektas Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas Švenčionių rajone