Išleistas videofilmas „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas Švenčionių rajone“