Išleisti nauji leidiniai: „Gidas po Švenčionių rajoną“ ir „Gamtoje“