Gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimas Švenčionių mieste

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras įgyvendina projektą „Gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimas Švenčionių mieste“ 

Projektas pradėtas įgyvendinti – 2020-07-02

Projekto tikslas – padidinti gyventojų įsidarbinimo galimybes Švenčionių mieste.

Projekto veiklos:

Gyventojų įsidarbinimo galimybes didinantis renginys;

– Motyvavimo imtis aktyvios veiklos 6 dienų mokymai;

– Gebėjimų dalyvauti darbo rinkoje 5 dienų mokymai.

Projekto tikslinė grupė- 20 darbingų gyventojų, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai.

Projekto partneris – Asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“.

Siekiami rezultatai:

– suorganizuotas gyventojų įsidarbinimo galimybes didinantis  renginys, motyvavimo imtis aktyvios veiklos 6 dienų mokymai, gebėjimų dalyvauti darbo rinkoje 5 dienų mokymai.

– 20 projekto dalyvių patobulinę gebėjimus dalyvauti darbo rinkoje ir/ar motyvuoti įsidarbinti, ir/ar siekti geresnės darbo pozicijos, ir/ar imtis savarankiškos veiklos.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.