Projektas „Suskaičiuokime Švenčionių krašto piliakalnius“ įsibėgėjo

Piliakalniai yra baltų kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis. Jie yra labai svarbūs, įdomūs bei reikšmingi Lietuvos istorijos kultūros paveldo objektai. Žvelgiant į dabartinį piliakalnių vaizdą, juose bendrų požymių, jungiančių visus piliakalnius ir kartu skiriančių juos nuo kitų senovinių įtvirtinimų, surasti sunku.

Švenčionių rajone kai kurios kalvos turi platesnę reikšmę tiek gamtiniu tiek ir kultūriniu aspektais – tai labai skirtingi savo išorine išvaizda bei vidine struktūra objektai: nuo labai panašių į paprastas kalvas iki gerai matomais grioviais ir pylimais sutvirtintų vėlyvųjų piliaviečių. Šie ankstyvieji Rytų Lietuvos piliakalniai priskiriami brūkšniuotosios keramikos kultūrai.

Visi piliakalniai mūsų dienas pasiekė apardyti įvairių gamtos ir žmogaus jėgų: nuplauti upių, nuarti, iškasinėti. Be to, ant neprižiūrimų piliakalnių auga medžiai ir krūmai, paslepiantys dar matomus jų bruožus ir trukdantys piliakalnį apžvelgti nors kiek plačiau, taigi iškyla sudėtinga jų išskyrimo iš aplinkos problema.

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras 2023 m. pavasarį, pateikė projektą „Suskaičiuokime Švenčionių krašto piliakalnius“, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos. Projekto tikslas – pasitelkiant išmaniąsias technologijas, skatinti kultūrinį turizmą, supažindinant vietinius gyventojus bei atvykstančius svečius su Švenčionių krašto gamtos paminklais – piliakalniais. Išmaniojoje programėlėje „Švenčionys“ pateikti atskirą skiltį – piliakalniai.
Nuo 2021 metų išmanioji programėlė „Švenčionys“ yra pasiekiama visiems norintiems keliauti išmaniai. Programėlė kiekvienais metais yra pildoma iš projektinių lėšų. Šiais metais esame dėkingi Lietuvos paveldo departamentui bei Švenčionių rajono savivaldybei, kad tiki mūsų vizija ir skiria finansavimą.

Piliakalnių nuotraukomis pasirūpino fotomenininkas Marius Semaška. Esame be galo laimingi, kad Švenčionių rajonas turi tokį fotografą. Visos nuotraukos, kurios jau ir yra ir dar atsiras programėlėje, yra tik Mariaus fotografuotos. Šiuo metu vyksta tekstinės ir vaizdinės informacijos kėlimas į programėlę. Tekstinė informacija bus pateikta lietuvių ir anglų kalbomis. Kai tik galėsime, būtinai informuosime apie programėlės pasipildymą Švenčionių krašto piliakalniais.

KPD LOGOŠvenčionių herbas