pakruojis-1

Bendriems lietuvių, latvių ir baltarusių projektams – 74 mln. eurų

2016 m. rugsėjo 21 d. Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Vaida Babrauskienė ir Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro direktorė Tatjana Kuznecova dalyvavo oficialiame 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos atidarymo renginyje, kuris vyko XIX amžiaus Pakruojo dvare.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 250 atstovų iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos. Susitikimo metu visų šalių delegacijų nariai turėjo galimybę susirasti partnerius bendriems projektams ir pradėti sėkmingą partnerystę.
Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas renginio metu paskelbė pirmojo kvietimo teikti projektų paraiškas pradžią. Jis pakvietė programos partneriuspakruojis iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos parengti ir įgyvendinti tokius projektus, kurie pasižymėtų bendradarbiavimo per sieną sinergija, būtų novatoriški ir duotų ilgalaikę naudą pasienio regionų gyventojams.
Kiekviename projekte privalo dalyvauti bent viena Baltarusijos organizacija ir bent viena Lietuvos arba Latvijos organizacija. Teikti paraiškas ir dalyvauti projektuose gali tik juridiniai ne pelno siekiantys asmenys iš šių regionų: Lietuvos Alytaus, Vilniaus, Kauno, Utenos ir Panevėžio apskričių; Latvijos Latgalos ir Žiemgalos regionų; Baltarusijos Gardino, Vitebsko, Mogiliavo ir Minsko apskričių bei Minsko miesto.
ES finansuos 90 proc. kiekvieno finansuoti atrinkto projekto tinkamų išlaidų. 10 proc. tinkamų išlaidų turės padengti projekto partneriai. ES paramos suma vienam projektui sieks nuo 100 000 eurų iki 1,5 milijono eurų. Projektų trukmė – iki 24 mėnesių.
Projektų paraiškas bus galima rengti iki 2016 m. gruodžio 20 d., pagal šiuos prioritetus:
– Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms;
– Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas;
– Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius;
– Visuomenės stiprinimas;
– Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas.
Bendriems šių trijų šalių organizacijų projektams Europos Sąjunga (ES) skiria 74 milijonus eurų.
Daugiau informacijos: http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/.
Informaciją parengė Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro direktorė Tatjana Kuznecova, tel. (8 387) 51 047, el. paštas svencioniuturizmas@gmail.com