Building in a hand businessmen

Dėmesio centre – rajono verslo poreikiai

Spalio 4 d., antradienį, Švenčionių rajono savivaldybės Tarybos posėdžių salėje rinkosi mūsų krašto verslininkai. Susitikime, kuriame siekta išgirsti verslo poreikius ir informuoti apie esamas galimybes, dalyvavo meras Rimantas Klipčius, Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininkė Birutė Borovikienė ir svečiai iš Vilniaus – VšĮ „Versli Lietuva“ Eksporto departamento direktorė Jurgita Butkevičienė bei projektų vadovas Simonas Aleksandravičius.

Renginį atidaręs meras R. Klipčius akcentavo, jog vienas didžiausių iššūkių – žemas Švenčionių rajono gyventojų verslumo lygis. „Rajono vadovai pasirengę apie šias ir kitas problemas kalbėti su verslininkais ir drauge ieškoti būdų joms mažinti. Būtina ir toliau nuosekliai dirbti. Tai turi būti bendras savivaldybės ir verslininkų darbas – mums visiems svarbu, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos, investuojama į inovatyvumą“, – kalbėjo meras.

Rajono vadovas apžvelgė pastarojo meto savivaldybės veiklą, taip pat supažindino su priemonėmis, kuriomis siekiama padidinti plyno lauko investicijų teritorijos Švenčionėliuose patrauklumą, pristatė smulkiajam verslui aktualų Žeimenos upės pakrantės (Švenčionėliuose) sutvarkymo projektą.

Kalbėdamas apie einamuosius metus, meras atkreipė dėmesį, kad Švenčionių rajono savivaldybės taryba yra sumažinusi verslo liudijimų kainas – tai labiausiai pajuto paslaugas, kurių poreikis rajone didžiausias, teikiantys asmenys. Meras kalbėjo ir apie nevienareikšmių reakcijų sulaukusį tarybos sprendimą dėl išorinių reklamų apmokestinimo. „Per ilgą laiką Švenčionių rajono savivaldybėje nusistovėjusi tvarka buvo absurdiška, lyginant su kitais rajonais, už reklamą praktiškai nebuvo mokama ir gaunama pajamų. Deja, bet netvarkai nebuvo galima leisti tęstis“, – sakė meras.  Rajono vadovas atkreipė dėmesį, kad pokyčius išgyvenęs vietos verslas labai greitai sulauks kompensacijos. „Planuojant 2017 m. savivaldybės biudžetą, numatoma didinti verslo plėtros fondo, į kurį gali kreiptis visi mūsų rajono verslininkai, finansavimą“, – informavo meras.

Susirinkę verslininkai išsakė savo pastabas ir pasiūlymus: atkreipė dėmesį į specialistų trūkumo problemą, siūlė savivaldybės lygmeniu bendradarbiauti su technologijų mokyklomis, kalbėjo apie galimybę taikyti lengvatas verslui.
Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininkė Birutė Borovikienė pristatė Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos  2015-2023 m. vietos plėtros strategijos verslo finansavimo galimybes. „2016 m. liepos 7 d. pasirašyta ilgai laukta Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos paramos sutartis. Mums skirta 2 364 258 Eur suma“, – sakė B. Borovikienė.

Anot pirmininkės, strategijoje numatyti du prioritetai ir šešios priemonės bei jų veiklos sritys, kurios turės teigiamos įtakos vietos veiklos grupės teritorijos darniam vystymuisi ir užtikrins geresnę gyvenimo kokybę kiekvienam žmogui, kuris norės pasinaudoti parama dabar ir ateityje.

„Didžioji dalis lėšų bus skirta ne žemės ūkio verslų kaimo vietovėse plėtojimui ar pradžiai, NVO socialinio verslo kūrimui ir plėtrai. Kvietimai planuojami gruodžio mėnesį“, – informavo B. Borovikienė.

VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovas Simonas Aleksandravičius pristatė įstaigos teikiamas paslaugas augančiam verslui. Jis pažymėjo, kad VšĮ „Versli Lietuva“ teikia mažoms ir vidutinėms įmonėms informacinę, konsultacinę, metodinę ir kitą paramą eksporto, tikslinių rinkų klausimais. Verslo skatinimo priemonės teikiamos pradedančiajam, veikiančiam ir siekiančiam augti bei ieškančiam eksporto galimybių verslui.

Švenčionių rajono savivaldybės informacija ir nuotraukos