Išleistas videofilmas Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas Švenčionių rajone