12375956_719532921514666_886033879384995922_n

Įsteigta Žydų kultūros kelio asociacija

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro l.e.p. direktorė Tatjana Kuznecova 2015 m. gruodžio 15 d. Vilniuje, Ūkio ministerijoje dalyvavo pasitarime dėl Žydų kultūros kelio kūrimo. Vykusio pasitarimo metu oficialiai įsteigta Žydų kultūros kelio asociacija. Ji organizuos Žydų kultūros kelio kūrimą ir plėtrą Lietuvoje, parengs nuoseklų šio kultūros kelio maršrutą.

zydu keliasAsociacijos steigėjus pasveikino trijų ministerijų atstovai:  Kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, Ūkio viceministrė Rasa Noreikienė, Užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius. Pranešimą apie žydų kultūros paveldo tvarkybą pristatė Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė. Apie Žydų kultūros paveldo kelią kaip konkurencingą turizmo produktą papasakojo Valstybinio turizmo departamento direktorė Jurgita Kazlauskienė.
„Vienijami bendrų istorijos ir kultūros sąsajų, Lietuvos ir Izraelio šalių santykiai yra ypatingi. Šiais metais į Lietuvą jau atvyko beveik 14 tūkst. žydų turistų ir tai yra net 16 procentų daugiau nei lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais.  Manau, kad Žydų kultūros paveldo kelias Lietuvoje taps puikiu akstinu ne tik bendradarbiauti tarptautiniu, nacionaliniu ar regioniniu lygiu, bet ir plėtojant taip svarbius šiuo laikmečiu sociokultūrinius, taiką ir vienybę puoselėjančius ryšius tarp šalių,“ – seminaro atidaryme teigė ūkio viceministrė R. Noreikienė.

“Turime turtingus žydų kultūros paveldo išteklius: sinagogas, religines mokyklas, miestus ir miestelius su išlikusiais istoriniais štetlais, senąsias žydų kapines, Lietuvos ir pasaulio istorijai, kultūrai, mokslui, švietimui, ekonomikai nusipelniusius žydų tautybės žmones ir jų dvasinį palikimą, tradicijas, muziką. Išskirtinis reiškinys, būdingas tik mūsų regionui, yra medinės sinagogos”, ─ per susitikimą sakė Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė.

Anot Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky, be visų institucijų dalyvavimo nebūtų pasiekti rezultatai, apie kuriuos šiandien kalbame: „Noriu padėkoti už pastangas išsaugoti mūsų kultūros paveldą ir propaguoti jį pasaulyje. Sinagogos ir žydų kapinės šiandien yra tvarkomos. Dar yra išlikę kalbose apie mus įtarumo, įvardijant santykius su žydais kaip „jie ir mes“, tačiau su tokiomis kalbomis drįsčiau nesutikti“.

Susitikimas, kurio metu įsteigta Žydų kultūros kelio asociacija, surengtas Kultūros paveldo departamento iniciatyva. Asociacijos steigėjai: Ukmergės, Kėdainių bei Joniškio rajono savivaldybės, Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras bei Lietuvos muziejų asociacija. Tikimasi, kad prie jos vėliau prisijungs kitos šalies savivaldybės bei partneriai (turizmo informacijos centrai, muziejai, mokyklos, kitos įstaigos).

Susitikimo pabaigoje Žydų kultūros kelio asociacijos steigimo dokumentus pasirašė: Kėdainių raj. savivaldybės vardu – Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis, Joniškio raj. savivaldybės meras Gediminas Čepulis, Ukmergės raj. savivaldybės meras Rolandas Janickas, Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centro vadovė dr. Jurgita Verbickienė ir Lietuvos muziejų asociacijos vadovas Raimundas Balza.12392010_719532018181423_8500767595336270512_n

Didėjant kultūros kelių aktualumui ir populiarumui tiek šalies, tiek Europos mastu, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos tęsia darbą, skatinant kultūros kelių Lietuvoje kūrimą ir plėtrą. Vienas iš aktualiausių kultūros kelių maršrutų – Žydų kultūros paveldo kelias, kuris apjungs gausų žydų kultūros paveldą, esantį Lietuvos miestuose, kaimuose, muziejuose. Jį sukūrus, atsivers galimybė realiai prisijungti prie Europos Tarybos patvirtinto Europos Žydų kultūros paveldo kelio.