Mokymu nuotrauka 3

Projektas „Mokymai Švenčionių r. projektų pareiškėjams ir vykdytojams įgūdžių įgijimui ir žinių gilinimui“.

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras įgyvendino projektą Nr. ŠVEN-LEADER-1C-M-12-2-2020/42VS-PV-20-1-01710-PR001 „Mokymai Švenčionių r. projektų pareiškėjams ir vykdytojams įgūdžių įgijimui ir žinių gilinimui“.

Projekto siekis – suteikti vietos projektų potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams reikiamas žinias ir ugdyti įgūdžius.

Įgyvendinant projektą vyko 6 dienų mokymai ir įgūdžių perteikimas Švenčionių r. gyventojams temomis: lyderystės skatinimo, verslumo skatinimo, socialinio verslo, trumpos maisto grandinės organizavimo, finansinio raštingumo bei bendradarbiavimo versle skatinimo.

Visos minėtos mokymų temos suteikė naudingų žinių ir įgūdžių mokymų dalyviams.

Projektas finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Paveikslėlis1