JST_logo

Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ pabaiga

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras bendradarbiaudamas su Jaunimo reikalų departamentu ir Lietuvos darbo birža 2014 m. kovo 1 d. – 2015 m. spalio 30 d. laikotarpiu, dalyvavo projekte – „Jaunimo savanoriška tarnyba“.

Šio projekto tikslas – remiantis ES programos „Veiklus jaunimas“ Europos savanorių tarnybos modeliu, sukurti analogišką jaunimo savanoriškos veiklos modelį Lietuvoje.

Projekte dalyvauti buvo kviečiamos pelno nesiekiančios organizacijos iš įvairiausių sričių (meno, aplinkosaugos, sporto, socialinės srities, sveikatos apsaugos ir t.t.), kurios nori savo veiklos įgyvendinimui pasitelkti savanorystę. Projekto metu organizacijos buvo apmokytos, kaip dirbti su savanoriais bei gavo palaikymą iš šioje srityje patyrusių organizacijų.

Taip pat  dalyvauti projekte buvo kviečiami jauni žmonės nuo 16 iki 29 metų, kurie vykdytų savanorišką veiklą pagal veiklos sritį ir pobūdį pasirinktoje priimančioje organizacijoje savo arba kitoje gyvenamojoje teritorijoje. Savanoris turėdavo savanoriauti  ne mažiau kaip 20 val. per savaitę. Numatyta, kad jaunų žmonių savanoriška veikla truktų 3 arba 6 mėnesius.  Projekto metu jauni žmonės įgijo darbo rinkai reikalingų kompetencijų, socialinių įgūdžių, kėlė motyvaciją ir pasitikėjimą savimi.  Kiekvienas savanoris buvo palydimas patyrusio žmogaus, o pabaigęs savanorišką tarnybą gavo tai liudijantį pažymėjimą, prilygstantį darbo patirčiai.

Projekto partneriai:

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA)

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)

JSVC „Deineta“

VšĮ „A.C.Patria“

VšĮ „Jaunimo mainų agentūra“

VšĮ „Socialinis veiksmas“

Asociacija Kalvarijos vaikų ir jaunimo klubas “Arka”

VšĮ Kauno technologijos universitetas

Asociacija Radvilų bendruomenė

Asociacija “Mes šeima”

BĮ Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras

VšĮ “Laiptai į viltį”

VšĮ Joniškio turizmo verslo ir informacijos centras

VšĮ „Tėviškės namai“

„Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija“

Projektas „Jaunimo savanoriška tarnyba“ kaip atskira veikla tęsis naujo projekto „Atrask save“ rėmuose, numatytu 2015 – 2018 m. laikotarpiu. Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras ir toliau bendradarbiaus su projekto organizatoriais tęstiniame projekte „Atrask save“.

Tikimės suteikti galimybę jaunimui savanoriauti ne tik savo gyvenamojoje savivaldybėje, bet taip pat ir kituose Lietuvos miestuose, taip išbandant save norimoje srityje ir įgyjant profesinės patirties.

183 792 valandos! Tiek laiko nuo 2014 m. vasario 1 d. iki 2015 m. spalio 30 d. išsavanoriavo projekto "Jaunimo savanoriška tarnyba" savanoriai.

183 792 valandos! Tiek laiko nuo 2014 m. vasario 1 d. iki 2015 m. spalio 30 d. išsavanoriavo projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ savanoriai.