susitikimas2

Susitikimas su Švenčionių rajono turizmo sektoriaus atstovais

Kovo 10 d., ketvirtadienį, Švenčionių rajono savivaldybėje, Švenčionių verslo ir  turizmo informacijos centro iniciatyva įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo rajono meras Rimantas Klipčius, mero pavaduotojas Kęstutis Trapikas, Savivaldybės administracijos darbuotojai, regioninių parkų atstovai, įvairių savivaldybės įstaigų vadovai, dirbantys turizmo srityje.

Susitikimo tikslas – supažindinti su 2014 metais parengta Švenčionių rajono turizmo sektoriaus plėtros galimybių studija. 

Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro l.e.p. direktorė Tatjana Kuznecova parengė pristatymą tema „Švenčionių rajono turizmo sektoriaus plėtros galimybės“. Šį kartą didžiausias dėmesys skirtas esamai Švenčionių rajono savivaldybės turizmo sektoriaus situacijai, atsižvelgiant į veikiančių turizmo traukos objektų infrastruktūrą ir teikiamas paslaugas, identifikuojant Švenčionių rajono turizmo sektoriaus problemas. Pristatymo metu pateikta Švenčionių rajono savivaldybės turizmo sektoriaus vizija, strategija ir plėtros plano priemonės, kurias įgyvendinus bus pagerinta Švenčionių rajono savivaldybės turizmo sektoriaus situacija, pasiekti užsibrėžti tikslai.

Susitikimo metu visi dalyviai išsakė savo nuomonę apie galimybes plėsti teikiamų paslaugų spektrą turistams. Išsakytos mintys, pastabos ir  pageidavimai bus panaudoti rengiant kitus  tokio pobūdžio susitikimus. Džiugu, kad visi susirinkusieji linkę bendradarbiauti bei dalintis aktualia informacija ar naujienomis.

Buvo sutarta, kad tokio pobūdžio susitikimai vyks periodiškai, į juos įtraukiant privatų sektorių, siekiant padidinti patrauklumą turistams Švenčionių rajone.

Švenčionių verlslo ir turizmo informacijos centro informacija